STRUKTURA ORGANIZACYJNA KPP ZWOLEŃ - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KPP ZWOLEŃ

Centrala - Dyżurny  Komendy Powiatowej Policji  w Zwoleniu 
tel. 48 676 72 00  fax 48 676 72 45

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu
Magdalena Korczak   tel. 48 676 72 01

Wydział  Kryminalny  tel.  48 676 72 16
nadkom. Przemysław Szaruga- Naczelnik 
asp. szt. Daniel Kiljan - Z-ca Naczelnika

Zespół Operacyjno Rozpoznawczy  tel.  48 676 72 05
Zespół Dochodzeniowo Śledczy  tel.  48 676 72 16
Zespół Techniki Kryminalistycznej  tel.  48 676 72 26
Zespół Statystyki Przestępczości  tel.  48 676 72 16, tel.  48 676 72 39
Zespół dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją tel.  48 676 72 10

Wydział Prewencji
nadkom. Robert Kaca  - Naczelnik Wydziału   tel.  48 676 72 34

Zespół  Dyżurnych tel.  48 676 72 00
Kierownik Rewiru Dzielnicowych - asp. szt. Anna Gruszka tel. 48 676 72 31
Kierownik Referatu Patrolowo - Interwencyjnego kom. Damian Pawełek tel. 48 676 72 42
Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii tel. 48 676 72 27
Jednoosobowe Stanowisko ds. Wykroczeń tel. 48 676 72 24
Jednoosobowe Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego tel. 48 676 72 28

Wydział  Ruchu  Drogowego 
asp. szt. Waldemar Kucharczyk -Naczelnik Wydziału  tel.  48  676 72 07

Posterunek Policji w Kazanowie 
asp. szt. Jan Gogacz -  Kierownik Posterunku  tel. 48  676 73 00

Zespół Wspomagający
Agnieszka Kołdej                 - inspektor  tel. 48 676 72 12
Elżbieta Kozińska                - inspektor  tel. 48 676 72 15
Małgorzata Wrześniewska    - inspektor  tel. 48 676 72 40
Grzegorz Nowak                  - inspektor  tel. 48 676 72 43
Anna Kuba                          - specjalista tel. 48 676 72 09

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Halina Narożnik - tel. 48 676 72 03

Kierownik Kancelarii Tajnej
Joanna Wrochna tel.  48 676 72 03

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych 
asp. Krzysztof Gregorczyk  tel. 48 676 72 43, kom. 600 273 547

e-mail: krzysztof.gregorczyk@ra.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 24.03.2009
Data modyfikacji 25.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Kołdej
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kołdej Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu Pl. Kochanowskiego 10
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Kołdej
do góry