STRUKTURA ORGANIZACYJNA KPP ZWOLEŃ - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KPP ZWOLEŃ

Centrala - Dyżurny  Komendy Powiatowej Policji  w Zwoleniu 
tel. 47 702 72 00  fax 47 702 72 45

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu
Magdalena Korczak   tel. 47 702 72 01

Wydział  Kryminalny  tel.  47 702 72 60
podinsp. Przemysław Szaruga- Naczelnik 
podkom. Piotr Liberadzki - Z-ca Naczelnika

Zespół Operacyjno Rozpoznawczy  tel.  47 702 72 05
Zespół Dochodzeniowo Śledczy  tel.  47 702 72 60
Zespół Techniki Kryminalistycznej  tel.  47 702 72 26
Zespół dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją tel. 47 702 72 10                                                                                                                                                                                                                    Zespół Statystyki Przestepczości:                                                                                                                                                      

Grzegorz Nowak- specjalista tel. 47 702 72 36                                                                                                                                 Marzena Paduch- Gąska- starszy technik tel. 47 702 72 39   

Wydział Prewencji                                                                                                                                                                                                       

nadkom. Damian Pawełek - Naczelnik Wydziału  tel.  47 702 72 42                                                                                   podkom. Łukasz Słowicki - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji  tel. 47 702 72 34                                                           Zespół Patrolowo-Interwencyjny - tel. 47 702 72 41                                                                                                                              Zespół  Dyżurnych tel. 47 702 72 00                                                                                                                                             Zespół Dzielnicowych tel. 47 702 72 38
Jednoosobowe stanowisko ds.Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii tel. 47 702 72 27
Zespół ds. Wykroczeń tel. 47 702 72 24
Zespół ds. Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego tel. 47 702 72 28

 

Wydział  Ruchu  Drogowego 
podinsp. Jakub Skiba -Naczelnik Wydziału  tel.  47  702 72 07                                                                                                            Anna Kuba- specjalista - tel. 47 702 72 09        

 

Posterunek Policji w Kazanowie 
asp. Anna Posłuszna - Kierownik Posterunku  tel. 47  702 73 00, 506-867-757

Zespół Kadr i Szkolenia
Agnieszka Kołdej   - specjalista tel. 47 702 72 12
Iwona Lewandowska-starszy inspektor tel. 47 702 72 12

Zespół Wspomagający
Elżbieta Kozińska - specjalista  tel. 47 702 72 15
Joanna Niewęgłowska - inspektor  tel. 47 702 72 40

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Halina Narożnik - tel. 47 702 72 03

Zastępca Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Małgorzata Szpak - tel. 47 702 72 39

Kierownik Kancelarii Tajnej
Angelika Filipiak  tel.  47 702 72 03

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych 
mł. asp. Katarzyna Słyk  tel. 47 702 72 43, kom. 600 273 547

 

Metryczka

Data publikacji : 24.03.2009
Data modyfikacji : 14.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Słyk
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Słyk Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu Pl. Kochanowskiego 10
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Słyk
do góry