STRUKTURA ORGANIZACYJNA KPP ZWOLEŃ - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KPP ZWOLEŃ

Centrala - Dyżurny  Komendy Powiatowej Policji  w Zwoleniu 
tel. 47 702 72 00  fax 47 702 72 45

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu
Magdalena Korczak   tel. 47 702 72 01

Wydział  Kryminalny  tel.  47 702 72 16
nadkom. Przemysław Szaruga- Naczelnik 
asp. szt. Jan Gogacz - Z-ca Naczelnika

Zespół Operacyjno Rozpoznawczy  tel.  47 702 72 05
Zespół Dochodzeniowo Śledczy  tel.  47 702 72 16
Zespół Techniki Kryminalistycznej  tel.  47 702 72 26
Zespół Statystyki Przestępczości  tel.  47 702 72 16, tel.  47 702 72 39
Zespół dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją tel.  47 702 72 10

Wydział Prewencji
nadkom. Robert Kaca  - Naczelnik Wydziału   tel.  47 702 72 34

kom. Damian Pawełek - Zastępca Naczelnika Wydziału tel. 47 702 72 42

Zespół  Dyżurnych tel.  47 702 72 00
Zespół Dzielnicowych tel. 47 702 72 31
Zespół Patrolowo-Interwencyjny tel. 47 702 72 41
Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii tel. 47 702 72 27
Jednoosobowe Stanowisko ds. Wykroczeń tel. 47 702 72 24
Zespół ds. Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego tel. 47 702 72 28

Wydział  Ruchu  Drogowego 
asp. szt. Waldemar Kucharczyk -Naczelnik Wydziału  tel.  47  702 72 07

Posterunek Policji w Kazanowie 
st. asp. Mariusz Pyrgiel - Kierownik Posterunku  tel. 47  702 73 00, 506-867-757

Zespół Wspomagający
Agnieszka Kołdej                 - inspektor  tel. 47 702 72 12
Elżbieta Kozińska                - inspektor  tel. 47 702 72 15
Joanna Wrochna                  - inspektor  tel. 47 702 72 40
Grzegorz Nowak                  - inspektor  tel. 47 702 72 43
Anna Kuba                          - specjalista tel. 47 702 72 09

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Halina Narożnik - tel. 47 702 72 03

Kierownik Kancelarii Tajnej
                           tel.  47 702 72 03

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych 
asp. Krzysztof Gregorczyk  tel. 47 702 72 43, kom. 600 273 547

e-mail: krzysztof.gregorczyk@ra.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 24.03.2009
Data modyfikacji : 21.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Gregorczyk
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Gregorczyk Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu Pl. Kochanowskiego 10
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Gregorczyk
do góry