Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu

 

 

NADKOM.MARIUSZ MEDWECKI

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W ZWOLENIU

 

Służbę w Policji pełni od 1990 roku    

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Politechniki Radomskiej. Większość kariery związany z pionem prewencji.

 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:                      

 • Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu I Policji w Radomiu
 • Od 15.04.2020 r. Komendant Powiatowy Policji w Zwoleniu

 

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:                               

 • Złoty Medal Za Długoletnią Służbę
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności kraju
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”
 • Odznaka honorowa „ Zasłużony honorowy dawca krwi”

 

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ZWOLENIU

PODINSP. SEBASTIAN KOPYCKI

 

Służbę w Policji pełni od 2001 roku    

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji  w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie.

Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji  w Szczytnie w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, zarządzania kryzysowego oraz kryminalistyki w procesie karnym.Większość kariery związany z pionem kryminalnym

 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Referatu do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Radomiu                      
 • Zastępca Naczelnika Wydziału do Walki  z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP  zs. w Radomiu
 • Od 21.11.2022 r. I Zastępca Komendanta  Powiatowego Policji w Zwoleniu

 

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”

                                                                                        

 

 

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 30.09.2012
Data publikacji : 30.09.2012
Data modyfikacji : 31.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Kołdej
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kołdej Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu Pl. Kochanowskiego 10
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Słyk
do góry